ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/2" | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Βαλβίδα αντεπίστροφης 0001

Περιγραφή:

Βαλβίδα ανεπίστροφης 1/2"

Προτεινόμενα