ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ SPIRAX | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ατμοπαγίδα. 0001

Περιγραφή:

Ατμοπαγίδα Spirax.

Προτεινόμενα