ΚΑΛΥΜΜΑ NOMEX ή POLYESTER ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Κάλυμμα κυλινδρικά σιδερωτήρια. 0001

Περιγραφή:

Κάλυμμα nomex ή polyester για κυλινδρικά σιδερωτήρια.

Προτεινόμενα