ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΗΣ

Σκόνες φιλτραρίσματος και αποχρωματισμού για διαλύτες στεγνού καθαρισμού. Για επαγγελματικά καθαριστήρια.